MENU SLUIT

werk

Wonen bij Jados
tijdens je werkzame leven

Op jezelf (gaan) wonen is een grote stap en het kan voelen als een te grote stap. Zeker wanneer er meer uitdagingen op je afkomen als (het op zoek gaan naar) werk. Wonen op een Jados locatie biedt uitkomst. Begeleiding is dagelijks aanwezig en in de nacht en het weekend is er een telefonische dienst bereikbaar voor dringende hulpvragen en noodgevallen.

Bij Jados bieden we een combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching en leefbegeleiding. Onze begeleiding is (in principe)van tijdelijke aard en heeft als doel voor de bewoner: zelfstandig wonen, betaald werk als belangrijkste inkomstenbron en tevredenheid over het leven.

Op een Jados locatie beschik je als bewoner over een eigen studio/appartement. De grootte, de huurprijs en andere bijbehorende mogelijkheden, verschillen per locatie.
Op veel locaties kan je bovendien gebruik maken van een gezamenlijke woonruimte.

Bij Jados is je woonbegeleider ook je jobcoach. Op deze manier heb je één aanspreekpunt. Hij of zij kijkt met je mee op alle levensgebieden. De verantwoordelijkheid en de regie liggen bij jou als bewoner, maar de begeleider zal je waar mogelijk ondersteunen. Op deze manier is er ruimte voor ervarend leren.

De intensiteit van ieder begeleidingstraject wordt stapsgewijs afgebouwd naar zelfstandig wonen, eventueel met ambulante begeleiding. Betaald werk als inkomstenbron is hierbij aansluitend en ook een belangrijk doel. Hoeveel tijd dit in beslag neemt is afhankelijk van verschillende factoren zoals jouw doelen, jouw eigen mogelijkheden en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

De begeleiding

Jados begeleidt je op een manier die je helpt inzicht te krijgen in jezelf en in jezelf in relatie tot anderen. Jouw levensverhaal is daarbij belangrijk. Je wordt begeleid op verschillende gebieden: wonen, werken en leven. Voor jezelf opkomen  en je zelfredzaamheid (weerbaarheid) ontwikkelen zijn belangrijke onderdelen van de begeleiding. Gedurende jouw traject bij Jados wordt de hoeveelheid zorg in een relatief korte periode steeds verder afgebouwd van uitgebreide en intensieve ondersteuning naar steeds minder ondersteuning.

Omdat iedere persoon uniek is, is onze begeleiding maatwerk. We vinden het belangrijk om samen met jou het begeleidingsplan op te stellen. Jij kent jezelf tenslotte het beste. Het begeleidingsplan bestaat uit ontwikkelingsgerichte begeleidingsdoelen waaraan je werkt. Over de exacte invulling van de begeleiding maak je afspraken met je begeleider. Zodra doelen gehaald zijn of er nieuwe doelen ontstaan, passen we het begeleidingsplan aan.

Begeleidingsteam

Een begeleidingsteam bestaat uit 3 tot 5 begeleiders, die minimaal over een relevant hbo diploma beschikken en aanvullende cursussen op het gebied van autisme en jobcoaching gevolgd hebben. Achter de schermen zijn een senior jobcoach en een gedragswetenschapper betrokken bij jouw begeleidingstraject met een focus op jouw persoonlijke ontwikkeling, functioneren op werk en de tevredenheid van je werkgever.

Persoonlijk begeleider

Ieder cliënt heeft een persoonlijk begeleider die als vast aanspreekpunt fungeert. Samen met je persoonlijk begeleider vertaal je je begeleidingsplan in concrete en haalbare doelen. Je begeleider helpt je bij het behalen van deze doelen. Je hebt minimaal één keer per week een persoonlijk begeleidingsgesprek. Doordat je woonbegeleider meekijkt over alle levensgebieden worden communicatieproblemen die vaak ontstaan wanneer er meerdere instanties of hulpverleners bij één cliënt betrokken zijn, voorkomen. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de persoonlijk begeleider zeer snel over integrale kennis op alle levensgebieden van jou als cliënt beschikt en op basis hiervan efficiënt en op jouw daadwerkelijke behoefte, kan begeleiden.

Zorg- en
leefkosten

Bij Jados zijn de zorg- en leefkosten volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Een aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. Wanneer je komt wonen bij Jados moet je rekening houden met de volgende kosten.

Zorgkosten
Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Jados heb je een Wmo zorgindicatie van de gemeente nodig. Hieruit worden je zorgkosten gefinancierd. Het zorgaanbod op een Jados-locatie wordt gefinancierd vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget) of via een ZIN (zorg in natura) contractering met de gemeente. Dit verschilt per gemeente, net als het aanvraagtraject van de indicatie en financiering. Wij helpen je dan ook graag bij het doen van deze aanvraag. Neem hiervoor contact op met onze aanmeldfunctionarissen.

T: (026) 353 03 49
E: vragen@jados.nl

Leefkosten
Wanneer je komt wonen op een locatie van Jados, krijg je de beschikking over een eigen appartement of studio met een slaapkamer, keuken en badkamer. Daarnaast kun je gebruik maken van een gezamenlijke woonkamer. De huurprijs van de woning hang af van de locatie en het appartement. De prijs hiervan wordt berekend op basis van een puntensysteem. De kosten van de huur, de servicekosten (gas, water, licht) en de kosten voor je levensonderhoud (eten, drinken etc.) betaal je uit eigen geld (dus niet uit zorg geld).

Eigen bijdrage
Iedereen die Wmo zorg ontvangt betaalt een eigen bijdrage aan de gemeente. De eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen en mag dus niet vanuit zorggeld betaald worden. De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,-. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket via de website van de gemeente.

Past Jados
bij jou?

Of eigenlijk: passen we bij elkaar? We hopen dat je met de informatie op deze website een voldoende beeld hebt gekregen over Jados en of je denkt dat we bij jou passen. Heb je vragen en vind je het antwoord niet op deze site? Neem dan vooral contact op.

Er is altijd maatwerk mogelijk, maar de volgende criteria gelden als uitgangspunt om voor onze begeleiding in aanmerking te komen.

  • Je hebt een diagnose autisme
  • Je wil je graag inzetten voor het vergroten van jouw weerbaarheid en zelfstandigheid. Die motivatie komt uit jezelf vandaan.
  • Je kan op dit moment ook daadwerkelijk jezelf inzetten voor jouw weerbaarheid en zelfstandigheid. Hierbij kan bijvoorbeeld een (middelen)verslaving, stressvolle levensomstandigheid of medische problematiek een belemmerende factor zijn.
  • Je staat er voor open om met de begeleiding de dagelijkse problemen en uitdagingen te verbinden aan jouw eigen verhaal en voorgeschiedenis.
  • Je zit in de levensfase studeren of werken. Onder de levensfase studeren verstaan wij het volgen van een mbo-, hbo- of wo-opleiding. Onder de levensfase werken verstaan wij het actief toewerken naar of het behouden van betaald werk.
  • De dienstverlening van Jados is gericht op volwassenen. Het verschilt per individu op welke leeftijd de levensfase studeren of werken start en hoelang deze duurt. Als je op het moment van starten van een zorgtraject nog geen 18 jaar bent, dan onderzoeken we samen wat de mogelijkheden zijn om voor je 18e verjaardag te starten.
  • Als je medicatie gebruikt, ben je in staat om zelf, verantwoord medicatie te beheren en in te nemen.
  • Je hebt een indicatie of beschikking (zorgfinanciering) die aansluit op de dienstverlening van Jados. (Bij WLZ-indicaties kijken we nog extra of de tijdelijke begeleiding van Jados passend is bij deze financiering)

Aanmelden

Jados in Nederland

Jados vind je in veel gemeenten door heel Nederland. Hier werken we met kleine, zelfstandige teams. Elke team is multidisciplinair en heeft expertise op begeleiding, autisme en werk. Wil je meer informatie over de Jados dienstverlening in jouw gemeente? Klik op de stad van je keuze of bekijk de kaart.


Locaties

Contact

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur.

 


Onze aanmeldfunctionarissen staan voor je klaar.

Ben je niet in de gelegenheid om ’s ochtends telefonisch contact met ons op te nemen? In de middag zijn we op afspraak bereikbaar. Voor het maken van deze telefonische afspraak kun je mailen naar vragen@jados.nl Hier kun je ook naar mailen voor al je overige vragen.


Christa
Charlotte
Anna
Adinda