MENU SLUIT

Voor werkgevers

Werken
Voor werkgevers

Als een medewerker uitvalt of dreigt uit te vallen.

Voor werkgevers

Jados is er ook voor werkgevers. Bijvoorbeeld als een werknemer vastloopt of dreigt uit te vallen (of al uitgevallen is.) Soms adviseert een arbo-arts ondersteuning van Jados  als onderdeel van de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Vaak wordt dit ook ‘eerste-’ en ‘tweede spoor’ genoemd.

Wet verbetering Poortwachter (WVP)

Het kan zijn dat je werknemer (gedeeltelijk) ziek is gemeld bent omdat het niet meer lukt op het werk. De problemen hebben misschien te maken met autisme en/of hoe collega’s of de werkgever daarmee omgaan. Misschien zijn er ook hele andere oorzaken.

Als een werknemer (langdurig) ziek is, bepaalt de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) twee jaar lang de rechten/plichten van de werknemer tijdens ziekte. Deze wet bepaalt ook de rechten en plichten van jou als werkgever.

De WVP zegt dat de werknemer en werkgever er alles aan moeten doen om weer aan het werk te kunnen. Vaak is er ook een bedrijfsarts (Arboarts) betrokken. Als het doel is om de werknemer op de huidige werkplek aan het werk gaat wordt dit 1e spoor genoemd. Is het doel  om bij een andere werkgever een nieuwe baan te vinden, wordt dit 2e spoor genoemd.

Jados biedt ondersteuning aan zowel de werkgever als de werknemer bij dit 1e en 2e spoor. We kunnen deze ondersteuning ook bieden om te voorkomen dat een medewerker uitvalt op het werk, dus als hij/zij (nog) niet ziekgemeld is. Steeds meer werknemers en werkgevers kiezen ervoor op deze manier preventief ondersteuning te zoeken.

1e Spoor
Het eerste spoor is vaak het eerste jaar waarin een medewerker is uitgevallen. Als een medewerker is uitgevallen, wordt in eerste instantie gekeken of deze nog terug kan in de eigen functie. En zo ja: wat daarvoor nodig is. Soms is dat niet haalbaar, ook niet na herstel. Als werkgever ben je verplicht om passend werk aan te bieden. Je moet kunnen aantonen al het mogelijke te hebben gedaan om de werknemer binnen het bedrijf te houden.

Door onze expertise op gebied van autisme zijn wij in staat te kijken naar het grotere geheel. Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor iemand vastloopt. Samen gaan we onderzoeken wat er aan de hand is en gaan daarmee aan de slag, zodat de werknemer weer terug aan het werk kan en weer plezier in werk heeft.

2e Spoor
Het tweede spoort gaat (vaak) in vanaf het tweede jaar dat een medewerker in verzuim is. Gesprekken met de bedrijfsarts, casemanager en/of arbeidsdeskundig onderzoek hebben inzichtelijk gemaakt dat een passende werkplek niet beschikbaar is bij de huidige werkgever. In dat geval is er  ondersteuning bij het vinden van werk bij een andere werkgever, dit is het tweede spoor.

Voor de werknemer kan dit een moeilijke en hectische tijd zijn, hij of zij is met een reden uitgevallen op werk. Het kan een periode met veel verdriet zijn. Toch bepaalt de wet dat de werknemer verder moet, op zoek naar een nieuwe baan.

Jados kan werkgever en werknemer hierbij ondersteunen. Een goede relatie tussen werkgever, werknemer en Jados is belangrijk in dit proces, daar hebben we aandacht voor. Samen onderzoeken we welke nieuwe kansen er zijn op de arbeidsmarkt . Wat zijn mogelijkheden, wil en kan iemand deze vergroten en welke baan past daarbij? Daar kunnen we bij ondersteunen.

Werkwijze

Weer aan het werk (re-integratie) kan een complex vraagstuk zijn. Door rekening te houden met het verloop van het ziekteproces en de werksituatie bij de huidige werkgever, helpen we de werknemer weer op weg. We stippelen een traject uit dat past bij de specifieke situatie. Maatwerk dus! Met als doel het vinden van een passende/geschikte werkplek. Een plek die past op vlak van wensen én mogelijkheden.

Onze trajecten bestaan vaak uit individuele coaching gesprekken. Ook coaching op de huidige werkplek komt veel voor. We bekijken of en zo ja hoe een werkplek passend te maken is. Daarnaast bieden we ook trainingen (denk daarbij aan psycho-educatie, sollicitatietraining, netwerktraining) en een beroepskeuzetest. Tot slot ondersteunen wij ook door bijvoorbeeld te acquireren naar werkplekken, zodat we een deel van het solliciteren uit handen nemen.

We starten onze dienstverlening altijd met een kennismakingsgesprek. Als dit naar tevredenheid verloopt, stellen we een plan van aanpak op waar in staat wat we in het
re-integratietraject gaan doen en hoeveel tijd we denken nodig te hebben. Op basis daarvan kunnen de werkgever en werknemer besluiten wel of niet voor een traject bij/met ons te kiezen.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden of wij in jullie situatie kunnen ondersteunen? Bel of mail gerust naar onze aanmeldfunctionarissen. We geven graag antwoord op je vragen en komen vrijblijvend langs voor een eerste gesprek.

"De begeleiding denkt met me mee en accepteert me zoals ik ben. Dat is voor mij heel fijn omdat ik mezelf altijd raar vond."

Contact

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur.

 


Onze aanmeldfunctionarissen staan voor je klaar.

Ben je niet in de gelegenheid om ’s ochtends telefonisch contact met ons op te nemen? In de middag zijn we op afspraak bereikbaar. Voor het maken van deze telefonische afspraak kun je mailen naar vragen@jados.nl Hier kun je ook naar mailen voor al je overige vragen.


Christa
Charlotte
Anna
Adinda