MENU SLUIT

Wachtwoord wijzigen

Wachtwoord wijzigen

Een sterk wachtwoord maken voor je Terminal account

Sterke wachtwoorden helpen voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot bestanden, programma’s en andere bronnen en moeten moeilijk te raden of te kraken zijn. Een goed wachtwoord:

  • Is ten minste acht tekens lang
  • Bevat geen gebruikersnaam, eigennaam of bedrijfsnaam
  • Bevat geen volledig woord
  • Verschilt in belangrijke mate van vorige wachtwoorden
  • Bevat hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen

Voorbeeld invullen gebruikersnaam en wachtwoord:

jados\gebruikersnaam :                jados\k.hendriksen
Huidig wachtwoord:                    oudwachtwoord12345
Nieuw wachtwoord:                      Write$791!_
Bevestig nieuw wachtwoord:      Write$791!_

Wijzig mijn wachtwoord