Grootste van Nederland

Wat begon met 1 bewoner in Nijmegen is anno 2018 een organisatie met ruim 60 locaties die meer dan 850 mensen met autisme door heel Nederland begeleidt bij studeren en werken. Zoveel mogelijk mensen met autisme in deze twee specifieke levensfase helpen bij het zetten van belangrijke stappen in hun leven. Juist op die momenten dat dat zo belangrijk is, maar ook moeizaam gaat. Zodat ieder op zijn of haar eigen manier een passende plek in de samenleving vindt. Dat is waar we als JADOS voor staan en wat we willen bereiken. En dat lukt!
Maar dat doen we niet alleen! Een goede samenwerking met gemeenten zorgt dat we ook steeds meer mensen mogen helpen. En onze begeleiders zorgen er samen met de studenten (Stumass en Capito Wonen) en werkenden/werkzoekenden (IVA) voor dat zij zich blijven ontwikkelen en de door hun zelf gestelde doelen bereiken. Wij als organisatie dragen ons steentje bij door de voorwaarden te scheppen die hiervoor nodig zijn. En zijn blij dat we steeds meer mensen kunnen helpen. Want hoe meer mensen we helpen, hoe groter de maatschappelijke impact die nodig is om iemand met autisme écht te laten participeren.

Meer nieuws